NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Format: show initialization [[cloud=]{ * | }] Parametre: cloud - Den sky, hvis bootstrap-/konfigurationoplysninger skal vises. * for alle skyer, standardindstillingen er Global_. Bemærkninger: Viser skyens bootstrap-/konfigurationsstatus. Eksempler: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser boostrap-konfiguration/-status for sky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Viser standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add portmapping
Tilf?jer en protokolporttilknytning p? NAT-gr?nsefladen.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm

0.015

Einstellen, daß bei Windows start die Icons wiederhergestellt werden?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /

Wie kann ich unabsichtlich gelöschte Dateien/Daten wiederherstellen?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /