NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Format: show initialization [[cloud=]{ * | }] Parametre: cloud - Den sky, hvis bootstrap-/konfigurationoplysninger skal vises. * for alle skyer, standardindstillingen er Global_. Bemærkninger: Viser skyens bootstrap-/konfigurationsstatus. Eksempler: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser boostrap-konfiguration/-status for sky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Viser standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add portmapping
Tilf?jer en protokolporttilknytning p? NAT-gr?nsefladen.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.171
18950

CPU-Auslastung über die cmd.exe Windows-Eingabeaufforderung abfragen?

 /

Neu in QTP 5.01 Menü-Sortierung, Untermenüs und Symbole für alle Windows OS!

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

Die beliebtesten Windows 10 / 11  Tastatur, -Kürzel, Befehle, Kombinationen!

 /

Easy detect the Color Value RGB, HLS, .... like a Professional!

 /

Help, Windows 11 doesn't have a screensaver, why?

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

Wie kann ich den Administrator ändern, Windows 8 (Benutzer, Win 8.1)?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /