NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » list

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show list ? Format: show list [[cloud=] ] Parametre: cloud - De skyer, der skal vises. Standardindstillingen er alle skyer. Bemærkninger: Viser en liste over skyer. Eksempler: show list Global_ show list

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / LIST

netsh p2p pnrp cloud show list - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over skyer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, list, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add
Tilf?jer firewall-konfiguration.
netsh routing ip nat set interface
Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh ras ipx show config
Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.
netsh interface ip show interface
Viser IP-gr?nsefladestatistik.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/list.htm

0.046

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Bildschirmlupe in Windows 8.1 / 10 starten, öffnen, finden!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Restore Desktop Icons Problem in DesktopOK and Overwrite!

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Was ist der Windows Kompatibilitätsmodus?

 /