NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Format: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametre: peername - | cloud - Skyen, hvor navneregistreringen skal fjernes fra. Standardindstillingen er alle skyer. Bemærkninger: Fjerner registrering af peer-navne. Eksempler: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner registreringen af peer-navne. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Tilf?jer omr?de.
netsh interface set credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm

0.077

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /