NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - skal være et tal mellem 1 og 500. Standardværdien er 50. cloud - Skyen, hvor optællingen skal foregå.. Bemærkninger: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder det antal poster, der er angivet i parameteren maxresults (eller som den kunne fuldføre, når fortolkningen er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Kommandoer Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm

0.078

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Kann man DesktopOK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

 /

Langsames Starten von Windows 7, trotz Installation von Service Pack 1, zu langsames Booten von Win7?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Canonical Link, oder Kanonischer Link?

 /