NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add acctserver - Tilføjer en RADIUS-logføringsserver. add authserver - Tilføjer en RADIUS-godkendelsesserver.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Tilf?jer en protokolporttilknytning p? NAT-gr?nsefladen.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.171

How can I modify the Windows 10 Start Menu?

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Stellen Sie den Speicherort des Standardprofilordners unter Windows 10 wieder her!

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /