NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add acctserver - Tilføjer en RADIUS-logføringsserver. add authserver - Tilføjer en RADIUS-godkendelsesserver.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Tilf?jer en protokolporttilknytning p? NAT-gr?nsefladen.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm

0.061

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Hilfe Windows-10 hat keine Fax und Scan Funktion?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /