NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add acctserver - Tilføjer en RADIUS-logføringsserver. add authserver - Tilføjer en RADIUS-godkendelsesserver.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Tilf?jer en protokolporttilknytning p? NAT-gr?nsefladen.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm

0.061

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

VHD, what is this file?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /