NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilteroplyninger.
netsh ras add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.358
16653

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Ist es als Belastungstest bei übertakteter Grafikkarte geeignet (GPU, Absturz)?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

Storge cleanup in Windows 11 settings!

 /

How to create a Diagonal Text in Word!

 /

Was sind Druckaufträge?

 /

Printer problems after upgrading under Windows, what did I do wrong?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Ist meine Festplatte HDD, oder SSD unter Windows 11, 10, 8.1?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 / 11 (remove, delete)?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /