NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Hvorvidt der skal benyttes digitale signaturer

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.061

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /