NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show accounting - Viser den aktuelle logføringsprovider. show acctserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logføring. show authentication - Viser den aktuelle godkendelsesprovider. show authserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm

0.124

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Kann ich die Symbole in Explorer Ansichten Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /