NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Tilføjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om. type - typen SWC - Softwarekomprimering (MPPC) LCP - LCP-udvidelser (Link Control Protocol) fra PPP-pakken med protokoller.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Viser alle netv?rkskort.
netsh routing ip nat add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Tilf?jer et NETBIOS-navn p? listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip add dns
Tilf?jer en statisk adresse p? en DNS-server.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm

0.046

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /