NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.186
17167

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

When writing with Word, switch to full page width!

 /

Can I still play Microsoft Solitaire on Windows 11?

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

Was ist eine JPG / JPEG Datei?

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

What is the difference between Windows 10X and Windows 10/11?

 /

Can I set PDF as the default printer for Windows 11?

 /

Windows 11 Netzwerkadapter ausfindig machen!

 /

Portable use and Windows 10/11 protected folders problem!

 /