NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.077

Wie kann ich das Überwachungsprotokoll als Datei speichern, bzw. exportieren?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Was ist der Windows Kompatibilitätsmodus?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /