NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.139
17167

The symbol spacing is very close together in Quad Explorer for Windows!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Windows 10/11: Taskmanager werden Apps und Programme nicht angezeigt!

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Can I save the easy-to-read door notes as PDF?

 /

Ich kann leider von Opera keine Links in den FF ziehen!

 /

What is the difference between RAID and AHCI?

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

What is lossless compression?

 /