NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm

0.077

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /