NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm

0.124

Ordner-Gruppierung deaktivieren in Windows 8, 8.1 und Win 10?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Kann man eine Windows-7 Startdiskette erstellen?

 /

How to navigate up a folder?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /