NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.061

Kann ich Laufwerksnamen / Datenträgerbezeichnung in Windows 10 ändern, aber wie?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /