NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.125

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

A stop watch that looks good even under Windows 10!

 /

Der Leistungsindex in Windows 8.1 / 10 fehlt?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Verzeichnisausdruck Treelist Ordnerstruktur!

 /

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Can I do a double-click?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /