NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.077

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Roxio Creator und Q-Dir Problem!

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /