NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete pool - Sletter alle områder fra den statiske IP-adressegruppe. delete range - Sletter et område fra den statiske IP-adressegruppe.

NETSH / RAS / IP / DELETE

netsh ras ip delete - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner poster fra en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.
netsh routing ip nat delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip show
Viser oplysninger.





Windows-10


Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?





HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete.htm
0.077

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

Hat Windows-7 eine Bildschirmlupe?

 /

Fonts aus einem Ordner auflisten unter Windows die nicht installiert sind, aber wie?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /