NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm

0.077

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

OnlyStopWatch!

 /

Mauszeiger in Windows-10 beim Tippen versteckt, bzw. ausblenden?

 /

How to open Quickly  Ease of Access Center in Windows 8.1 and 10?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /