NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Angiver om IPX-netværkstraffik fra en klient skal videresendes til de(t) netværk som RAS-serveren er forbundet med. mode - hvilken adgangstype der skal gives ALL - klienter har adgang til RAS-serveren og alle netværk, den er forbundet til. SERVERONLY - Klienter har kun adgang til RAS-serveren.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS

netsh ras ipx set access - Windows 2000/XP - Kommandoer Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add dhcpserver
Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
netsh winsock show
Viser oplysninger.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en vedvarende statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm

0.046

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Im Windows-7 Netzwerk einzelne Dateien und Ordner verstecken, oder freigeben?

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Warum Win-7, wenn es das Betriebssystem Vista gibt?

 /