NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Angiver om IPX-netværkstraffik fra en klient skal videresendes til de(t) netværk som RAS-serveren er forbundet med. mode - hvilken adgangstype der skal gives ALL - klienter har adgang til RAS-serveren og alle netværk, den er forbundet til. SERVERONLY - Klienter har kun adgang til RAS-serveren.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS

netsh ras ipx set access - Windows 2000/XP - Kommandoer Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add dhcpserver
Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
netsh winsock show
Viser oplysninger.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en vedvarende statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm

0.062

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regetit?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /