NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter, som ringer op, skal godkendes. tilstand - Den ønskede tilstand STANDARD - Alle enheder skal godkendes. NODCC - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. BYPASS - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller godkendelsestilstanden. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm

0.062

Create own desktop background slide show for Windows-10!

 /

Was ist test_exymple@mail.com333?

 /

Windows 8 Beta Download?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /