NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter, som ringer op, skal godkendes. tilstand - Den ønskede tilstand STANDARD - Alle enheder skal godkendes. NODCC - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. BYPASS - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller godkendelsestilstanden. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.077

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /