NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter, som ringer op, skal godkendes. tilstand - Den ønskede tilstand STANDARD - Alle enheder skal godkendes. NODCC - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. BYPASS - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller godkendelsestilstanden. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm

0.062

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /