NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] Viser om den pågældende computer er registreret som en RAS-server i domænet. server - den pågældende computers computernavn. Hvis der ikke angives en server, vil den computer, som kommandoen udstedes fra, blive valgt. domain - domænet. Hvis der ikke angives et domæne, vil det primære domæne fra den computer, som kommandoen udstedes fra blive valgt.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver, om en computer er registreret som en / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh lan add profile
F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren
netsh routing ipx sap set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras show user
Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm

0.077

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

Download DirectX 11 für Windows 7 (Direct3D 11)!

 /

Fehlercode 80072F8F bei der Windows 8.1 Aktualisierung?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /