NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] komponent ] Viser, om sporing af den angivne komponent er aktiveret. Hvis der ikke er angivet en komponent, vises alle komponenters tilstand. komponent - Den ønskede komponent

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Viser firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip ospf set global
Skifter globale OSPF-parametre.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh routing ipx show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip autodhcp
?ndringer til 'netsh routing ip autodhcp'-konteksten.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Opretter en 6over4-gr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm
0.062

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /