NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Format: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -eller- add boundary [name=] [scopename=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor grænsen skal tilføjes. grpaddr - Multicast-gruppeadressen på den grænse der skal tilføjes. grpmask - Undernetmasken på den grænseadresse, der skal tilføjes. scopename - Navnet på det multicast-område, der skal afgrænses. Bemærkninger: Tilføjer en multicast-områdegrænse på grænsefladen. Examples: add boundary name=Intern grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="LAN-forbindelse" scopename="Mit Mcast-område"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en multicast-omr?degr?nse p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.
netsh routing ip show interface
Viser oplysninger om gr?nsefladen.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm

0.078

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Desktop-Verknüpfung für den Windows Defender und an das Win-8 Startmenü anheften!

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /