NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Format: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=] Parametre: Tag Værdi grpaddr - Multicast-området eller gruppe-IP-adressen grpmask - Undernetmasken til adressen på multicast-området scopename - Navnet på det multicast-område der skal tilføjes Bemærkninger: Tilføjer et multicast-område til konfigurationen af IP-routing. Eksempel: add scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Mit multicast-område"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et multicast-omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm

0.14

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /