NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set global - Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren. set interface - Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Sletter pr?ferencen for en angivet protokol.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.125

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

Ordner-Größe, Datei-Anzahl, Ordner-Anzahl ermitteln!

 /

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, customize)?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /