NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den bestemte grænseflade som du vil indstille visning af DNS-proxyparametre for. mode - En af følgende værdier: enable: Akiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. disable: Deaktiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. default: Indstiller DNS proxy til at bruge standard- indstillingerne på den angivne grænseflade. Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm

0.031

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

In Windows 10 installierte Schriftarten in der Vorschau anzeigen, wie geht dass?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /