NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den bestemte grænseflade som du vil indstille visning af DNS-proxyparametre for. mode - En af følgende værdier: enable: Akiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. disable: Deaktiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. default: Indstiller DNS proxy til at bruge standard- indstillingerne på den angivne grænseflade. Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.156

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Can I open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Prozentsatz den jede Datei in ihrem Ordner belegt!

 /

Hier ein schlichtes Beispiel beim Auslesen der Prozessliste im Task-Manager!

 /