NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logføring. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip add wins
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.062

Kann ich in Windows-XP einen Kommentar zu den Dateien hinzufügen?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

Die Systemwiederherstellung, bzw. der Wiederherstellungsvorgang dauert lange, warum?

 /

Ordner-Gruppierung deaktivieren in Windows 8, 8.1 und Win 10?

 /

Unter Android Maus Touch Geschwindigkeit am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /