NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logføring. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip add wins
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm

0.062

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave!

 /

Wo kann ich meinen Bahnbonus-Punktestand einsehen, abfragen, bzw. managen?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /