NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor brugen af en IGMP-router eller en IGMP-proxy skal fjernes. Bemærkninger: Fjerner en IGMP-router/proxy fra en angivet grænseflade. Eksempel: delete interface "LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
netsh routing ip autodhcp install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm

0.03

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /