NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor brugen af en IGMP-router eller en IGMP-proxy skal fjernes. Bemærkninger: Fjerner en IGMP-router/proxy fra en angivet grænseflade. Eksempel: delete interface "LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
netsh routing ip autodhcp install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm
0.14
19250

PM und AM in der digitalen Desktop Uhr unter Windows aktivieren!

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Check whether the file is available with PowerShell under Windows 11, 10,8.1, ...!

 /

Admin desktop shortcut on Windows 11 excluding password!

 /

Activate transparency effects under Windows 11, but how!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

Help the day of the week is missing in the Windows 11 taskbar?

 /

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!

 /

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative for Windows 11, 10, ... etc?

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /