NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af hændelser, som har forbindelse med IGMP. error: Logfør kun fejl, som har forbindelse med IGMP. warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med IGMP. info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med IGMP. Bemærkninger: Indstiller globale parametre for IGMP-router/proxy, som f.eks. logføring af relavante hændelser. Example: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver globale IGMP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm

0.061

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10 erstellen (Systemsicherheit)?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Eigene Dateien Ordner in Windows 10 von allen Benutzern finden und öffnen?

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

Explorer view column settings are not saved, Why no?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Where is my computer on windows 8.1 to manage files and folders (open, find, start)?

 /