netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af hændelser, som har forbindelse med IGMP. error: Logfør kun fejl, som har forbindelse med IGMP. warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med IGMP. info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med IGMP. Bemærkninger: Indstiller globale parametre for IGMP-router/proxy, som f.eks. logføring af relavante hændelser. Example: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver globale IGMP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver globale IGMP-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.124
15831

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Wie kann ich die Gruppierung der Ordnergröße (Folder-Size) Ansicht deaktivieren?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone excluding additional software?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /