NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show global - Viser globale IGMP-parametre. show grouptable - Viser IGMP-værtsgruppetabel for en multicast-gruppe. show ifstats - Viser IGMP-statistik for en bestemt grænseflade. show iftable - Viser IGMP-værtsgrupper for en bestemt grænseflade. show interface - Viser IGMP-konfigurationen på grænsefladen. show proxygrouptable - Viser IGMP-værtsgruppetabellen for en IGMP-proxygrænseflade. show rasgrouptable - Viser værtsgruppetabellen for en Remote Access-klientgrænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW

netsh routing ip igmp show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh routing ip show rtmdestinations
Viser destinationerne i routingtabellen
netsh ras appletalk set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh firewall show icmpsetting
Viser ICMP-konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh lan set
Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show.htm

0.077

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf Deutsch umstellen?

 /