NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af netværksadresse- oversættelse (NAT). De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- TCP Timeout Viser TCP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). UDP Timeout Viser UDP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). Logging Level Bestemmer logføringsniveauet for NAT-relaterede hændelser.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm

0.046

Klappt die PDF Vorschau in Windows 7?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Wo finde ich auf Windows Dokumente?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /