NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Format: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på OSPF-grænsefladen. addr - IP-adressen på OSPF-grænsefladen. nbraddr - IP-adressen på naboen, som du vil tilføje. IP-adressen er IP-adressen på naborouterens grænseflade på NBMA- netværket. Dette er ikke OSPF-router-id'et til naboen. nbrprio - OSPF-routerprioriteten til naboen. For hver router der angives, skal routerens kvalifikationer til at blive en udpeget server defineres. Når en grænseflade til et ikke-broadcast netværk dukker up, sender routeren kun 'hello'-pakker til de naboer, der er kvalificerede til at blive en udpeget router indtil identiteten af den udpegede router opdages. En nabo er kvalificeret til at blive en udpeget router, hvis dens routerprioritet er 1 eller højere. Kommentarer: Tilføjer IP-adressen på OSPF-routeren i den anden ende af NBMA-forbindelsen. Eksempler: add neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer OSPF-nabo. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip autodhcp
?ndringer til 'netsh routing ip autodhcp'-konteksten.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Opretter en 6over4-gr?nseflade.
netsh routing ip rip show global
Viser globale RIP-parametre.
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter poster.
netsh diag show computer
Viser oplysninger om computeren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer OSPF-nabo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.156
15000

Is my Windows 10 / 11 up to date, can I see?

 /

Prevent Windows 10/11 programs from automatically starting, how does it work?

 /

OneDrive.exe - Invalid image on Windows 11/10!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Umgehen Sie den Papierkorb beim Löschen unter Windows 10/11!

 /

What is the file time, or the directory time?

 /

Entfernen Sie die Formatierung in MS Word von eingefügtem Text!

 /

You don't want to say that it's better than Adobe Photoshop?

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Change user password in Windows 10/11, via NET USER command?

 /