NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete routefilter ? Format: delete routefilter [filter=] Parametre: Tag Værdi filter - IP-adresse og -maske på rutefiltret, der skal slettes Kommentarer: Sletter det angivne OSPF-rutefilter. Eksempler: delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf delete routefilter - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter OSPF-rutefilter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Tilf?jer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser en liste over skyer.
netsh diag connect news
Opret forbindelse til nyhedsserveren.
netsh routing ip igmp delete interface
Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Viser bindinger mellem cacheposter.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/routefilter.htm

0.031

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10 verwenden?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Starten des Geräte-Managers unter Windows 8, 8.1 und Win 10 (öffnen, finden)!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /