NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf install ? Format: install Installerer routingprotokollen under IP.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / INSTALL

netsh routing ip ospf install - Windows 2000/XP - Kommandoer Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set mobility
?ndrer konfigurationsparametrene for mobilitet.
netsh routing ip show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set portopening
Indstiller firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete interface
Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/install.htm
0.062

Warum drehen sich die Herz-Flocken am Desktop?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Was ist eines URL?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /