NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show interface ? Format: show interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på OSPF-grænsefladekonfigurationen, der skal vises. Kommentarer: Viser OSPF-konfigurationen for den angivne grænseflade. Eksempler: show interface "LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip ospf show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser OSPF-konfigurationen for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh firewall set
Indstiller firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras show client
Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/interface.htm

0.093

Do i have Windows 10 x86, x32 or x64 on my computer?

 /

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF?

 /