NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show global - Viser global konfiguration af DHCP Relay Agent. show ifbinding - Viser IP-adressebindinger for grænseflader. show ifconfig - Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. grænseflade. show ifstats - Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. grænseflade. show interface - Viser den grænsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set portopening
Indstiller firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete interface
Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh routing ipx sap set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm

0.061

How to create a non-compressible file with your software?

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

Dauerhaftes Löschen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

Erstellen und verwalten von Benutzerkonten in Windows 10?

 /

Unter Windows Verzeichnisse inklusive aller Unterverzeichnisse nach Größe sortieren!

 /

How do i add say google search to the i-net feature?

 /

Was ist Alpha-Transparenz?

 /