NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af DHCP Relay Agent. Følgende oplysninger vises med denne kommando: Felt Beskrivelse ----- ----------- Logging Level Viser logføringsniveauet for hændelser, der relaterer til tjenesten DHCP Relay Agent. Max Receive Queue Size Det maksimale antal DHCP-pakker routeren kan have i kø ad gangen (på alle grænseflader). Server Count Antallet af DHCP-servere på den globale liste.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser global konfiguration af DHCP Relay Agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.156

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Was ist ein Befehl?

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

What is a tablet?

 /