NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Format: show ifconfig [[index=]heltal] [[rr=]heltal] Parametre: Tag Værdi index - Indeksværdien for den bestemte grænseflade du ønsker at se DHCP Relay Agent-konfigurationen for. Som regel kan denne parameter udelades til fordel for oplysninger om hver enkelt grænseflade, hvor DHCP Relay er aktiveret. rr - Opdateringshastigheden i sekunder. Bemærkninger: Viser DHCP Relay Agent-konfigurationen for hver grænseflade. Eksempel: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p idmgr show stats
Viser statistik over identiteter.
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm

0.077

Was ist ein Pixel?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional?

 /