netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.202
15132

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, can I?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Was ist Native Auflösung?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Wie entferne ich das Löschen Bei Neustart Programm von meinem Windows 10?

 /

KO Timer mehr Optionen für den Process und APP Killer unter Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Hotkey zum Wechseln zwischen virtuellen Desktops in Windows 10!

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /