netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.156
15132

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Wie kann ich Auto Hide Cursor von Windows entfernen?

 /

Windows Ruhezustand im Griff, nie wieder Probleme mit Standby!

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Wie kann ich bei Windows 8 (8.1, 10) Programme im Kompatibilitätsmodus ausführen?

 /