NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.156
15132

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Overview of all installed and not installed fonts on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Clock in the foreground forced and background, ... differences!

 /

Kann ich auch 2021 mein XP weiter nutzen, ich mag das Windows 10 nicht!

 /

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

 /

Can I run Windows x64 on an x86 or x32 computer?

 /

Can I open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /