NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Format: add announcefilter [name=] [addr=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til brug. addr - Et IP-adressepar. Den første adresse er til den lave IP-adresse og den anden adresse er til den høje IP- adresse til brug ved oprettelse af filtret. Kommentarer: Tilføjer et filter til ruter, der annonceres på en grænseflade. Eksempler: add announcefilter "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ipx set netassign
Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne.
netsh interface ip show address
Viser IP-adressekonfiguration.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.14
20067

Windows 11 Terminal APP command prompt as default!

 /

Automatic completion in the Windows 11, 10, ... run dialog registry entry!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

What is a special character?

 /

Is a problem-free Postbank real-time transfer possible?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

The effective hibernation blocker always starts Disabled, why?

 /

What is sysinternals.com for Windows?

 /

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Control Panel - All Control Panel Items Shortcut Windows 11!

 /

Where can I find good processor charts in order to be able to compare the CPU's better?

 /