NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete acceptfilter - Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages på en grænseflade. delete announcefilter - Sletter det annonceringsfilter, der er angivet for en grænseflade. delete interface - Fjerner RIP fra den angivne grænseflade. delete neighbor - Sletter en RIP-nabo fra en grænseflade. delete peerfilter - Sletter et filter for servere, der kan godkendes som peers.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra en tabel / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip relay delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Sletter en ikke-vedvarende rute, som bruges til netv?rksstyring.
netsh interface ipv6 isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm

0.046

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Was sind in Win-7 Bibliotheken, brauch ich so was überhaupt?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Funktioniert WinScan2PDF mit meinem Scanner?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Download DirectX 11 für Windows 7 (Direct3D 11)!

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /