NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Format: delete peerfilter [server=] Parametre: Tag Værdi server - IP-adressen på en peer-server. Kommentarer: Sletter et filter for en server, der er godkendt som peer. Eksempler: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter et filter for servere, der kan godkendes som peers. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Genstarter IPv6-gr?nseflader.
netsh routing ip set scope
Angiver navnet p? et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh firewall set allowedprogram
Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
netsh interface show credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm
0.062

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /