NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Format: show globalstats [[rr=]heltal]] Parametre: Tag Værdi rr - Opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser global statistik for RIP. Eksempel: show globalstats rr=5 Kommandoeksemplet viser global RIP-statistik med en opdatering hvert 5. sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser global RIP-statistik. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ipx
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm
0.078

Specific language at install in the silent command line!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Wie vergleicht man Bilder in mehreren Ordnern?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /