NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Format: show globalstats [[rr=]heltal]] Parametre: Tag Værdi rr - Opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser global statistik for RIP. Eksempel: show globalstats rr=5 Kommandoeksemplet viser global RIP-statistik med en opdatering hvert 5. sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser global RIP-statistik. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ipx
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm
0.171

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

 /

Only a few programs, Nenad?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /