NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Format: show ifbinding [[index=]IP-adresse [[rr=]heltal]] Parametre: Tag Værdi index - En IP-adresse, som er konfigureret til brug på den grænseflade, du kontrollerer bindingerne for, og som har RIP aktiveret. rr - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser RIP-bindinger for IP-adressen. Eksempel: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Kommandoeksemplet viser bindingerne for IP-adressen 10.0.0.1 med en opdatering hvert femte sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser binding mellem RIP-gr?nseflade og IP-adresse. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.061

Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Verwenden Sie ein spezielles Icon-Layout für den Windows-Start!

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Change PC name Windows 10!

 /