NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Format: show interface [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, som du vil vise konfigurationen for. Kommentarer: Viser RIP-konfigurationen for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm

0.062

Smart screen und Upgrade Problem bei Win-10!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Shut down or power off, power on?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Farbfilter für Dateien und Ordner in den Explorer Ansichten z.B. MP3, aber wie?

 /