NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Format: show interface [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, som du vil vise konfigurationen for. Kommentarer: Viser RIP-konfigurationen for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.062

Why again opens 4 times my computer, last setting is lost in File-Explorer-Views?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

What is Micro-Staff?

 /