NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show neighbor ? Format: show neighbor [[index=]IP-adresse [[rr=]heltal]] Parametre: Tag Værdi index - En IP-adresse som er konfigureret til brug på den grænseflade, du vil kontrollere RIP-peer-statistik på. rr - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser RIP-peer-statistik. Eksempel: show neighbor index=10.0.0.1 rr=5 Kommandoeksemplet viser bindingerne for IP-adressen 10.0.0.1 med en opdatering hvert femte sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / NEIGHBOR

netsh routing ip rip show neighbor - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RIP peer-statistik. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip add wins
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Visers OSPF-virtuelle gr?nseflader.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh winsock
?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten.
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/neighbor.htm

0.093

Wie kann ich in SicherLoeschen!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

What is TWAIN?

 /

Der Unterschied von MS 365 Office zu 2016 Office!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /