NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette eller fjerne konfiguration af routersøgning fra. Bemærkninger: Sletter konfigurationen af routersøgning fra en angivet grænseflade. Eksempel: delete interface name="LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter oplysninger om routers?gning. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter den angivne OSPF-nabo.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm

0.062

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Wie versetze ich Windows 10 in den Schlafmodus (Energie Sparen)?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /