NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Ændrer filterattributter på den angivne grænseflade. set interface - Indstiller grænsefladetilstanden. set loglevel - Indstiller det globale logføringsniveau. set persistentroute - Redigerer en vedvarende statisk rute. set preferenceforprotocol - Indstiller præferenceniveauet for den angivne protokol. set rtmroute - Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute. set scope - Angiver navnet på et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistik for multicast-afsendelsesposter
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm

0.109

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Ist das Service Pack 2 für Windows Vista oder für Server 2008?

 /

Wie kann ich die Outlook Express Kontakte nach Windows 7 Live Mail exportieren?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Windows Web Server 2008 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)!

 /

Windows 10 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen!

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /