NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Format: show boundary Bemærkninger: Viser de konfigurerede multicast-områdegrænser. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Interface Navnet på den grænseflade, hvor grænsen er sat. Address Grænsens multicast-gruppe-IP-adresse. Mask Gruppeadressens tilknyttede undernetmaske. Scope Name Navnet på multicast-området.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh diag ping gateway
Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm

0.124

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Was ist eine Office Product Key Card?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Win 7 ändern?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop!  

 /