NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show preferenceforprotocol ? Format: show preferenceforprotocol Bemærkninger: Viser præferenceniveaut for alle protokoller. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Bekrivelse ---- ----------- Protocol Viser oplysninger om IP-routingprotokollen. Priority Angiver den foretrukne rækkefølge for brug af bestemte protokoller.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip show preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set portopening
Indstiller firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete interface
Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh routing ipx sap set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/preferenceforprotocol.htm

0.093

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer Q-Dir?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Windows 10 Update Einstellungen ändern, schnelle Lösung!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /