NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Format: show scope Bemærkninger: Viser routerens konfigurerede multicast-områder. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Address Viser multicast-områdets start-IP-adresse. Mask Viser områdeadressens undernetmaske. Scope Name Viser navnet på multicast-området.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle routerens konfigurerede multicast-omr?der. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-forbindelser.
netsh routing ip rip add announcefilter
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh diag dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm
0.046

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Windows-10  Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /