NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Format: show scope Bemærkninger: Viser routerens konfigurerede multicast-områder. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Address Viser multicast-områdets start-IP-adresse. Mask Viser områdeadressens undernetmaske. Scope Name Viser navnet på multicast-området.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle routerens konfigurerede multicast-omr?der. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-forbindelser.
netsh routing ip rip add announcefilter
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh diag dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm

0.031

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Windows-10 Sonder-Zeichen Tool starten! 

 /

Windows 8 Upgrade von Windows 7, Vista, XP, geht das Updaten?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /