NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Opdaterer en protokolfilterpost på listen med filtre. set global - Opdaterer konfigurationen af den globale protokol. set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET

netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver.
netsh diag ping news
Send pingsignal til nyhedsserveren.
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Viser v?rtsgruppetabellen for en Remote Access-klientgr?nseflade.
netsh interface ipv6 uninstall
Fjerner IPv6.
netsh routing ipx help
Viser en liste over kommandoer.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set.htm

0.062

Q-Dir won´t do password protected FTP!

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10?

 /

Disable Please Sleep in Don't Sleep?

 /

How to change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Windows XP neu installieren und Festplatte formatieren. Wie?

 /

Windows 8 Upgrade von Windows 7, Vista, XP, geht das Updaten?

 /