NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip show interface ? Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge RIP-grænseflader. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter). admstate - ENABLED eller DISABLED. updmode - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC. updint - Opdateringsinterval i sekunder. mult - Multiplifikator for forældelse af rute.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx rip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras show client
Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer.
netsh interface ip show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh routing ip rip add interface
Konfigurerer RIP p? den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.
netsh diag gui
Viser websidens brugergr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/show/interface.htm
0.062

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

Ich muss mich am Windows Server 2008 immer mit Passwort anmelden?

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /