NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set filter ? Objektet FILTER bruges til at konfigurere SAP-filtre på routergrænseflader. Kommandosyntaks: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode svtype svname DELETE FILTER ifname mode svtype svname SET FILTER ifname mode action Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen. mode - INPUT eller OUTPUT. svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit). svname - Tjenestenavn. action - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / FILTER

netsh routing ipx sap set filter - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Viser logf?ringskonfigurationen for firewall.
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh routing ipx set global
Opdaterer den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip add persistentroute
Tilf?jer en vedvarende statisk rute.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6to4-relayoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/filter.htm

0.046

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Der virtuelle Zeigerstab für Desktop Präsentationen unter Windows! 

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /