NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show filter - Viser listen med protokolfiltre. show global - Viser konfigurationen af den globale protokol. show interface - Viser protokolkonfigurationen på en grænseflade.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh routing ip relay show interface
Viser den gr?nsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh diag
?ndringer til 'netsh diag'-konteksten.
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm

0.062

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

How can I change the administrator, Windows 8, 8.1 and 10 (user)?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Wie schalte ich den Tablet-Modus in Windows 10 ein und aus?

 /